TalentGuide and Summer Abroad FAQs

/TalentGuide and Summer Abroad FAQs
TalentGuide and Summer Abroad FAQs 2017-09-21T11:53:26+00:00

Máš otázky ohľadom TalentGuide, alebo o letných programoch? Veľa odpovedí určite nájdeš na téjto stránke.

Čo je to mentoring?

Mentoring je jedna z najstarších foriem učenia. Je to vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorého cieľom je profesionálny rozvoj. Úlohou mentora je pomáhať a podporovať svojho zverenca (mentee), aby maximalizoval svoj potenciál, rozvíjal svoje schopnosti, zlepšoval svoje výkony a stal sa osobnosťou, ktorou chce byť.

Komu je mentoringový program určený?

Mentoringový program je určený slovenským študentom druhého až štvrtého ročníka stredných škôl a zodpovedajúcim triedam päťročných a osemročných gymnázií (teda sexta – oktáva osemročných gymnázií a 3-5 ročník päťročných gymnázií). Program je určený študentom s trvalým pobytom na území SR, alebo slovensky hovoriacim študentom. 

Aký je posledný termín prihlášky do TalentGuide?

Prihlásiť sa môžeš do polnoci 19.11.2017.

V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?
V prípade, že máš záujem len o mentoringovú časť, môžeš svoju prihlášku vyplniť v slovenčine. Ak si prejavil v prihláške záujem o letný program, budeme v prípade úspešnej prihlášky zdielať tvoje informácie s partnerskou školou/univerzitou. Všetky letné programy tiež prebiehajú v angličtine, preto je potrebné, aby uchádzači o letné programy vyplnili prihlášku v angličtine.

V akom jazyku prebiaha mentoring v TalentGuide? 

TalentGuide mentoring prebieha v slovenčine. Ak sa v rámci TalentGuide prihlásiš aj na letný program v zahraničí, tak musíš samozrejme ovládať aj angličtinu na dostatočnej úrovni.

Je mentoringový program TalentGuide bezplatný? 

Áno.

Ako priebeha výber na proggram TalentGuide?

Všetky prihlášky študentov si dôkladne prečítame. Hľadáme študentov, ktorí v sebe spájajú:
  • podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosť zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu;
  • excelentnosť – všestranná rozvinutosť spojená s výnimočnosťou vo svojej oblasti, založená na neutíchajúcej zvedavosti, vnútornej motivácie a pevnej vôli;
  • občianska angažovanosť – nezištné využívanie svojich schopností pre pomoc širšiemu okoliu nad rámec bežných očakávaní;
  • charakternosť – morálne kvality založené na integrite, úcte k druhým a ľudskosti.
Vybraných študentov pozývame na neformálne interviews, ktoré prebieha na Skype alebo Google Hangouts. Trvá približne 50 minút a nie je to skúšanie, nemusíš sa ho teda báť, chceme ťa len lepšie spoznať 🙂 Všetkým študentom, čo sa do programu prihlásili, príde od nás email s vyjadrením, či boli do programu vybraní, alebo nie. Ďakujeme všetkým, ktorí zabojovali a prejavili záujem o naše programy.

Aká musí byť moja úroveň angličtiny aby som sa mohol uchádzať o letné programy v zahraničí?

Tvoja angličtina by mala byť na takej úrovni aby si mohol denne komunikovať s lektormi a študentami na rôzne témy a dokázal sa plynulo (aj keď občas s chybami) vyjadriť, spolupracovať s partnermi a písať eseje.

Pre programy na zahraničných univerzitách (Yale, University of Notre Dame, King’s College London) je potrebné, aby si dokázal komunikovať na akademickej úrovni počas diskusií na rôzne náročne témy a zručne sa vyjadriť v písomnom prejave (aj keď nie úplne vždy gramaticky správne). Ak si chceš vyskúšat či je tvoja úroveň angličtiny na tieto programy dostatočná, tak si skús prečitať zahraničné periodiká. Napríklad The Economist, Foreign Affairs, Reuters, alebo Wall Street Journal. Ak vieš bez problémov čítať a rozumieť textom (nemusíš rozumieť každé slovo) ktoré tam nájdeš, tak je tvoja angličtina na dostatočnej úrovni na letný program.

Niektoré programy vyžadujú (informácie nižšie), aby si svoju úroveň agličtiny dokázal doložiť listom od tvojho učiteľa angličtiny, samozrejme v angličtine.

Moja angličtina teraz nie je na dostatočnej úrovni, ale chodím na kurz, alebo iné doučovanie a do leta budem pripravený. Viete tento faktor zohladniť?

Bohužial, informácie o tvojej angličtine posielame na letné programy v blízkej dobe a teda tvoja angličtina musí spĺnať kritéria teraz.

Píšete, že TalentGuide je pre najtalentovanejších študentov. Čo presne to znamená? Musím mať samé jednotky či hrať virtuózne na husle, aby som sa mohol prihlásiť?

Talent má mnoho podôb. My hľadáme študentov, ktorí sú zvedaví, majú záujem o svet okolo seba a chcú ho zlepšiť. Študentov, ktorí chcú viac, než len odsedieť si v laviciach povinnú školskú dochádzku. Nie všetci však máme doma, v škole či rodnom meste rovnaké možnosti či príležitosti objaviť to, čo nás baví, a svoje schopnosti rozvíjať.

Ak ťa zaujíma svet okolo seba a chceš sa porozprávať s niekým starším a skúsenejším, ako aj s kým ho objavovať, potom je TalentGuide pre teba. Ak máš ambíciu stále sa zlepšovať, potom je TalentGuide pre teba. Samé jednotky alebo hranie na husle sú fajn a tešíme sa im, ale tvoj talent a tvoje silné stránky môžu byť aj niekde úplne inde, a budú rovnako vítané.

Musím chodiť na výberové gymnázium, aby som sa mohol prihlásiť?

Nie, nemusíš dokonca vôbec chodiť na gymnázium. Dôležité je pre nás, či si aktívny, čo ťa zaujíma, a aké máš ambície do budúcnosti, nie to, na akú školu chodíš.

Čo ak vôbec neviem, čo chcem študovať alebo dosiahnuť v živote?

Práve vtedy, ak máš viac záujmov a nevieš si medzi nimi vybrať, ti vie rozhovor so skúsenejším človekom najviac pomôcť. Neistota teda nie je prekážkou, ak vidíme, že pramení zo zvedavosti a túžby sa rozvíjať a spoznávať nové veci.

Čo ak si nie som istá/ý, v čom mi mentor môže pomôcť?

Súčasťou celého programu je aj spoločné premýšľanie s mentorom o tom, čomu sa spolu chcete venovať a kde ti môže najviac pomôcť. Určite ale máš nejaké otázky, na ktoré sám/sama hľadáš odpovede – povedz nám o nich v prihláške, aby sme vedeli, akého mentora pre teba hľadať. Naši mentori ti radi pomôžu, musíme však vidieť, že sa aj ty sám/sama nad sebou a svojimi cieľmi a ambíciami zamýšľaš a hľadáš sprievodcu na svojej vlastnej ceste, nie niekoho, kto ti dá presný návod ako sa za rok stať bohatou a slávnou.

Musím prísť do TalentGuide-u s projektom?

Nie, no je super, ak už máš vlastné aktivity, alebo aspoň plány, čo by si rád rozbehol. Aby mohol mentoring dobre fungovať, je super použiť a otestovať novonadobunuté perspektívy z rozhovorov v konkrétnych situáciách v tvojom živote. Okrem rozmýšľania nad budúcnosťou teda všetkým párom odporúčame, aby bol súčasťou mentoringu aj menší projekt, niečo praktické. TalentGuide-isti napríklad pracovali na projektoch: rozbeh debatného klubu, postup do finálneho kola súťaže v robotike; hudobná appka; stáž; zlepšenie vedenia teamu v študentskom parlamentec a pod.

Po vytvorení mentorských dvojíc si potom spolu s mentorom definitívne stanovíte, na čo sa počas šiestich mesiacov vašej spolupráce zameriate.

Budem si môcť vybrať mentora?

Po prijatí do programu dostanú účastníci možnosť určiť preferencie troch mentorov, s ktorými si vedia predstaviť spoluprácu. Aj keď sú preferencie študenta dôležitou súčasťou tvorby mentoringových dvojíc (tzv. matchingu), napriek tomu nevieme zabezpeciť, že každý študent dostane svojho preferovaného mentora. Pri výbere mentorov okrem preferencií zvažujeme oblasti záujmu, oblasti štúdia, zameranie študentovho projektu či témy mentoringu, osobné charakteristiky.

Môžem svoju účasť v programe prerušiť po jeho začatí?

Tento mentoringový program je dobrovoľný a funguje najlepšie, keď sú študent aj mentor vysoko motivovaní pre vzájomnú spoluprácu. Koľko času a energie študent do spolupráce s mentorom vloží, toľko “rozvoja” dostane. Preto povzbudzujeme študentov, aby si prešili celou spoluprácu s mentorom –  vtedy má program najvyššiu pridanú hodnotu. Ak sa ale počas programu vyskytnú vážné dôvody na skončenie v programe, ako sú zdravotné problémy, rodinné problémy či ďalšie závažné udalosti v mentoringu, má každý študent možnosť z programu vystúpiť.

Ako často sa budem stretávať s mentorom a kde?

Ak ťa vyberieme do programu, tak si intenzitu stretnutí s mentorom zvolíte spoločne, odporúčame však stretnutia raz za dva či tri týždne. Keďže väčšina mentorov žije v zahraničí, často mentoringové stretnutia prebiehajú online (cez Skype), no tam kde je to možné, dvojice povzbudzujeme k osobným stretnutiam.

Ako vyzerá spolupráca s mentorom?

To je individuálne. Každá mentorská dvojica ma iný spôsob komunikácie a spôsob spoločnej práce. Väčšinou má formu hodinových rozhovorov. My sa ťa budeme pravidelne pýtať na tvoj posun a skúsenosti. Tiež bude dôležité aby si nás kontaktoval v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností počas programu, keďže chceme aby si mal čo najlepší rozvojový zážitok.

Prečo sú letné programy a mentoringový program TalentGuide spojené ?

Študentom, ktorí majú záujem rozvíjať sa, chceme ponúknuť skutočne intenzívny rozvojový program. Spolupráca s mentorom preto trvá takmer 9 mesiacov, aj počas leta. Keďže letné programy sú super príležitosťou rásť, rozhodli sme sa vybraným študentom prijatým do mentoringu ponúknuť aj možnosť zabojovať a dostať sa na letný program v zahraničí (záujem oňho indikujú už v prihláške).

Študenti, ktorí budú do programov prijatí sa môžu pred cestou pripravovať s mentorom. Následne budú môcť o svojich skúsenostiach debatovať s mentorom a s jeho pomocou čo najlepšie využiť to, čo sa naučili, po návrate. Veríme, že spojenie týchto dvoch príležitostí je tou najlepšou možnosťou ako pomôcť našim účastníkom rásť.

Kto sa môže uchádzať o letné programy v zahraničí?

Štipendiá na letné programy v zahraničí ponúkame vybraným študentom, ktorí budú prijatí do programu TalentGuide ako ďalšiu rozvojovú príležitosť. Niektoré letné programy sú určené iba študentom 2. a 3. ročníka stredných škôl a zodpovedajúcim triedam päťročných a osemročných gymnázií. Tabuľku vekových obmedzení a odporúčanej úrovne angličtiny nájdeš na konci týchto často kladených otázok.

Môžem sa hlásiť iba na letné programy? Môžem sa hlásiť iba na mentoring?

Bohužiaľ, nie je možné podať si prihlášku iba na letný program. Letné programy ponúkame ako rozvojovú príležitosť vybraným študentom, ktorí sú príjatí do programu TalentGuide. Svoje preferencie na letné programy však môžu všetci uchádzači o mentoringový program uviesť už v prihláške. Študenti, ktorí sa nechcú uchádzať o účasť na letných programoch sa samozrejme môžu zúčasniť len mentoringovej časti.  Stačí ak v prihláške neprejavíš záujem o letné programy.

O aké letné programy sa môžem uchádzať a kde nájdem viac informácií?

Tento rok ponúkame vybraným študentom možnosť zúčastniť sa na piatich programoch. Záujemcom odporúčame prejsť si podrobne informácie o týchto programoch. Keďže s našimi partnerskými programami uzatvárame partnerské dohody, niektoré časti výberového procesu a štipendií budú prebiehať v zrýchlenom procese, nie všetky odpovede na často kladené otázky na stránkach našich partnerských programov teda plne platia pre študentov LEAF.

Ako funguje výber na letné programy v zahraničí?

V prihláške môžeš uviesť, či by si sa chcel v rámci mentoringu uchádzať o niektorý z ponúkaných letných programov a kde vidíš, že by ti mohol pomôcť. Bohužiaľ vieme takúto možnosť ponúknuť len malemu počtu študentov prijatých do TalentGuide-u.

Po prijatí študentov do mentoringoveho programu TalentGuide (február 2017) vyberieme na základe našich kriterií (potenciál pre excelentnosť, podnikavé líderstvo, občianska angažovanosť, charakternosť) a vhodnosti tejto rozvojovej príležitosti pre daného študenta) študentov, ktorým ponúkneme možnosť uchádzať sa o prijatie na konkrétne zahraničné programy a odporučíme našim zahraničným partnerom ich prijatie.

Títo študenti s našou pomocou vyplnia prihlášky zahraničných programov a univerzít, pre ktoré sme ich vybrali. V prihláške nášho partnera môžu indikovať svoj záujem o konkrétne kurzy či (ak škola/univerzita ponúka viaceré turnusy) preferované termíný kurzov.

Naše partnerské letné programy a univerzity zvážia vhodnosť odporučených kandidátov na svoje rozvojové príležitosti a rozhodnú o prijatí či neprijatí týchto študentov na letné programy a podľa dostupnosti rozhodnú aj o prijatí do konkrétneho kurzu a na konkrétny termín.

Následne LEAF rozhodne na základe našich kriterií (potenciál pre excelentnosť, podnikavé líderstvo, občianska angažovanosť, charakternosť) a vhodnosti tejto rozvojovej príležitosti pre daného študenta o ponuke štipendií pre prijatých študentov. LEAF si vyhradzuje právo rozhodnúť o udelení/neudelení štipendia študentom prijatým do zahraničných letných programov.

V prípade poskytnutia LEAF štipendia je jeho súčasťou plná cena programu, ktorá zahŕňa akademický program, ubytovanie a stravu. Na základe individuálnej potreby ponúkame vybraným študentom ďalšie LEAF štipendiá na náklady spojené s letenkami, miestnou dopravou a poistením. Niektoré partnerské inštitúcie/univerzity poskytujú dodatočné štipendiá pre zahraničných študentov. Študentov, ktorých odporučíme na tieto programy budeme o tejto možnosti informovať a pomôžeme im sa o tieto štipendiá uchádzať.

Študenti, ktorí budú prijatí na zahraničné programy a nebudú podporení žiadnym štipendiom majú možnosť získať prostriedky z vlastných zdrojov. Prijatie do programu nie je záväzné a študenti majú možnosť rozhodnúť sa o účasti/neúčasti v danom programe po prijatí partnerskou školou/univerzitou.

Ako fungujú štipendiá?

Vybraným študentom, ktorí budú prijatí na zahraničné príležitosti dostanú od LEAF štipendium, ktoré pokrýva školné za letný program, ubytovanie a stravu a poplatky spojené s prihláškou. Poplatok za letenku, zdravotné poistenie či víza nie je súčasťou štipendia. V prípade potreby sa môžu rodiny študentov uchádzať o dodatočné štipendium na pokrytie týchto nákladov.

V čom sa “A week in business” líši od ostatných letných programov?

Tento program je určený najmä študentom, ktorých bavia podnikateľské aktivity. Je to rozvojový program, ktorý dizajnuje a zastrešuje organizácia LEAF, nie je teda poskytovaný zahraničnou partnerskou univerzitou/školou a nie je potrebné prejsť prijímacím procesom na strane zahraničnej univerzity/školy.

Po tom, čo LEAF vyberie študenta, ktorému tento program poskytne, budeme v spolupráci so študentom identifikovať rozvojové potreby študenta a vhodného tútora, s ktorým študent absolvuje job-shadowing u tútora vo firme. Po rozhovoroch so študentom identifikujeme aj ďalšie zložky rozvojového týždňa. Keďže výber tútora súvisí s profilom vybraného študenta, nie je možné vopred poznať destináciu tohto rozvojového programu. LEAF si vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste programu a výbere tútora.

 

Aké dokumenty budem potrebovať v prípade, že ma odporučíte na letný program v zahraničí?

Po prijatí do mentoringového programu vyberieme na základe kritérií excelentnosti, podnikavého líderstva, občianskej angažovanosti, charakternosti a vhodnosti profilu kandidátov študentov, ktorých odporučíme na jednotlivé programy našim partnerským organizáciám.

Je porebné, aby títo vybraní študenti v krátkom čase približne jedného týždňa pripravili všetky podklady na uchádzanie sa o tieto rozvojové programy. Prihlášky na rôzne letné programy vyžadujú rôzne dokumenty. O konkrétnych dokumentoch, ktoré sa líšia v závislosti od programu, budeme študentov informovať pri výbere (Február 2017), nie je teda potrebné si ich všetky pripraviť vopred, no odporúčame študentom pripraviť seba, svojich rodičov a prípadne aj učiteľov na to, že ich budú musieť v krátkom čase pripraviť:

  1. A) Dve či tri eseje rôznej dĺžky a témy (podľa preferencií partnerskej školy/univerzity)
  2. B) Dva odporúčacie listy (jeden od učitela ktorý ťa dobre pozná – v angličtine)
  3. C) List od učiteľa angličtiny, ktorý potvrdzuje úroveň angličtiny
  4. D) Zoznam mimoškolských aktivít (v angličtine) alebo životopis
  5. E) Elektronická kópia polročných a koncoročných vysvedčení za (posledné dva) roky strednej školy (ak si v počas posledného roka prestúpil na inú školu, tak budeš potrebovať vysvedčenie z predošlej školy)
  6. F) V prípade, že partnerská inštitúcia poskytuje štipendiá pre zahraničných študentov, umožňujeme všetkým odporúčaným uchádzačom požiadat o štipendium od univerzity. Súčasťou žiadosti o štipendiu je list od rodičov/zákonných zástupcov študenta, v ktorom predstavia finančnú situáciu rodiny.

Čo ak nemám mimoškolské aktivity?

Príkladom mimoškolských aktivít sú rôzne kurzy (hudobné, športové, bojové umenia a iné), možno robíš dobrovolnícku činosť, pracuješ na projekte, alebo rozbiehaš start-up. Prakticky všetko čo robíš mimo školy sa dá považovať za mimoškolskú aktivitu. Hranie počítačovych hier asi nie, ale opravovanie a repasovanie počítačov áno. Ak si nie si istý napíš ich do prihlášky aj tak.

Kedy budem vedieť či ste ma vybrali do TalentGuide a či ste ma zároveň vybrali na letný program?

Informáciu o svojom prijatí do TalentGuide a prípadnom odporúčaní na letný program dostaneš do konca februára 2017.

Kto rozhoduje o mojom prejatí, neprijatí na letný program?

LEAF doporučují svojim partnerským školám a univerzitám študentov, ktorým najviac pomôže daná rozvojová príležitosť , ktoré organizuju letné programy, študentov a z tých si škola vyberá kandidátov.

Potrebujem víza?

Na tieto programy nepotrebuješ špeciálne víza. Do USA ti budú stačiť štandartné cestovné víza. Víza ti pômože vybaviť LEAF.

Pomôže mi účasť na letnom programe v potenciálom prihlasovacom procese na univerzitu ktorá letný program organizovala?

Nie. Prihlasovací proces na letný program a vysokoškolský program hosťujúcej univerzity sú od seba navzájom nezávislé.

Čo ak mám špeciálne stravovacie potreby, alergie, intolerancie a podobne?

Stravovacie zariadenia na campus-e vedia zohľadniť tvoje špeciálne stravovacie potreby.

Pozn. Po programoch na Yale a Notre Dame sa musí mať študent pred sebou ešte minimálne jeden ročník na strednej škole.

Ak máš akékoľvek ďalšie otázky, tak napíš na student@leaf.sk , alebo tomas.beniak@leaf.sk

 

AGE YEAR OR GRADUATIONFROM HIGH SCHOOL ENGLISH LEVEL (CEFR)
PROGRAM YEARS 2019(2nd grade) 2018(3rd grade) 2017(4th grade)
Yale Young Global Scholars, USA min 16 C1
Summer Scholars, Leadership Seminars, Notre Dame, USA min 16 C1
Global Scholars Program, ALA, South Africa 14 – 19 B2
A week in business 14 – 19 B2