LEAF Academy

//LEAF Academy
LEAF Academy 2016-12-21T11:58:24+00:00

LEAF AcademyBoarding School for Future Leadership

LEAF Academy je unikátna medzinárodná stredná škola so sídlom v Bratislave, ktorá ponúka dvoj- a štvorročný stredoškolský program v anglickom jazyku. LEAF Academy je určená pre aktívnych študentov pochádzajúcich najmä zo strednej Európy (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko), ale aj z iných kútov sveta. Vďaka rozsiahlemu štipendijnému programu je dostupná pre všetkých talentovaných študentov nezávisle od finančnej situácie rodiny.

LEAF Academy je postavená na troch pilieroch – poskytuje vzdelanie svetovej kvality, jej podstatou je inšpiratívna komunita študentov a učiteľov, ktorí zdieľajú nadšenie a vôľu neustále sa zlepšovať, a tak pomáhajú krok za krokom na ceste k sebaspoznávaniu.

Svetové vzdelávanie poskytuje prostredníctvom medzinárodne uznávaného Advanced Placement (AP) programu, ktorý umožňuje kvalitné štúdium humanitných predmetov so zameraním na strednú Európu, ale aj prírodovedných predmetov (STEM – veda, technológie, inžinierstvo a matematika) a cudzích jazykov. Okrem toho je súčasťou kurikula aj program podnikavého líderstva, ktorý ťa pripraví na príležitosti spojené so založením vlastného biznisu, startupu alebo neziskovej organizácie. Predmety sa učia interdisciplinárne vo vzájomných súvislostiach a sú súčasne výzvou, ktorá ťa motivuje prekonávať svoje limity. A to ako vo svojich vedomostiach, tak aj v praktických zručnostiach. Zároveň sa staneš súčasťou inšpiratívnej komunity študentov s podobnými záujmami a cieľmi, ako aj inovatívnych učiteľov so skutočným záujmom o študenta. Práve zameraním na každého študenta individuálne je LEAF Academy výnimočná a umožňuje tak spoločne cez sebapoznávanie objavovať a rozvíjať tvoje silné stránky a záujmy.

Ak chceš viac informácii, klikni na www.leafacademy.eu.